מרכז החדשות Minitool

כיצד לתקן את הבעיה - מרכז התוכנה של Windows 10 חסר? [חדשות MiniTool]